Work-based Learning

Tájékoztató a Békés Megyei Kormányhivatal által koordinált „Work-based Learning in CVET” 2015-1- HU01-KA202- 013646 számú projektről

 A projekt kiemelt célja: 
A felnőttek szakképzésében alkalmazható munkavégzésen alapuló gyakorlatközpontú képzés (work-based learning) komplex módszertanának kidolgozása nemzetközi együttműködésben finn, német és olasz modellek alapján.

A projekt fő/elsődleges célcsoportja:
A projekt fő célcsoportja a munkaügyi szervezet által támogatott felnőttek szakképzésében és foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei, vezetői, a munkahelyen történő gyakorlati képzésért felelős szervezetek szakemberei, oktatói, mentorai, vezetői.

A projekt végső felhasználói /indirekt célcsoport/:
A szakképzetlen és/vagy a munkaerő-piacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezők, az elhelyezkedéshez szükséges kompetenciákkal nem rendelkező álláskeresők, illetve a munkáltatónál munkaviszonyban álló, de képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőttek.

A nemzetközi konzorcium vezetője:

  • Békés Megyei Kormányhivatal

A projektben részt vevő partnerek:

  • Gyulahús Kft.
  • ALFA KISOSZ Érdekvédő és Felnőttképző Egyesület
  • Etelä-Savon Koulutus Oy /Finnország/
  • C.I.O.F.S. Formazione Professionale /Olaszország/
  • Wissenschaftsladen Bonn Ev /Németország/

A projektet az Európai Unió támogatta.

A projekt időtartama: 2015. december 1 – 2017. november 30.

1. Tájékoztató 

Komplex módszertani kézikönyv